Zasadím se o vznik nových pracovních příležitostí v průmyslových zónách i v podnicích mimo ně.

 • Budu prosazovat adekvátní odměnu za dobře odvedenou práci na evropské úrovni.
 • Zasadím se o zvýšení počtu pracovních míst v rámci rekvalifikace od 40 let výše.
 • Zasadím se o omezení odlivu lidí z obcí a o zvýšení vybavenosti obcí.
 • Budu prosazovat navýšení počtu míst v domovech pro seniory, v domovech s pečovatelskou službou a domovech a stacionářích pro handicapované.
 • Budu prosazovat zlepšení úrovně péče o matky samoživitelky.
 • Budu prosazovat kvalitní školství dostupné pro všechny zdarma na všech stupních, a to včetně učňovského. Současně podpořím zásadní snížení administrativy škol, která zatěžuje ředitele i učitele.
 • Zasadím se o řešení dopravní obslužnosti, zvláště u malých obcí a tím zlepšení možnosti dojezdu občanů za prací, k lékaři a dětí do škol.
 • Budu prosazovat bezpečnost v ulicích obcí a měst, aby se občané, zvláště senioři a děti, nemuseli bát vycházet po setmění na ulici.
 • Budu prosazovat kvalitní potraviny včetně zpřísnění kontroly dovozů a zvýšení   potravinové soběstačnosti, podporu budou mít potraviny z domácích zdrojů.
 • Zasadím se o zlepšení lékařské péče, její dostupnost včetně pohotovostní služby, především dětské a zubní pohotovosti a zároveň podporu praktických lékařů, kterých ubývá a chybí zvláště na menších městech a obcích.
 •  Budu prosazovat minimalizaci doplatků na léky, které se díky tomu stávají nedostupnými především pro seniory.
 • Podpořím rozvoj sportu pro děti, mládež i dospělé, zvláště u dětí na základních školách, u mládeže tím můžeme zabránit požívání alkoholu a drog a potlačit šikanu.
 • Budu prosazovat urychlení a zprůhlednění financování sportovních klubů a tělovýchovných jednot, a to bezodkladně tak, aby nedocházelo k jejich zániku a aby se dále rozvíjely.

 Dovoluji si vás pozvat k volbám do Senátu Parlamentu ČR ve dnech 5. – 6. října 2018 ve volebním obvodě č. 74, Karviná.

 

Děkuji za váš hlas.