Česká ekonomka a manažerka působící především v oblasti vzdělávání, výzkumu a sportu, 14 let se také věnuje dotacím. V rámci své profese ji nejvíce těší motivovat lidi, objevovat v nich možnosti a radost z toho, co dělají. Aby nechodili do zaměstnání, ale do práce.

Za velkou čest považuji skutečnost, když mi moji kolegové řekli, že se v mé kanceláři cítí jako „doma v obýváku.

 

V současné době působím jako ředitelka Ústavu pro výzkum a vzdělávání, věnuji se problematice sportu a jeho financování, jsem členkou týmu vládního zmocněnce pro sport a jsem spolutvůrce návrhu novely zákona o podpoře sportu. Publikuji a snažím se měnit přístupy v těchto oblastech. Myslím si, že naše naděje a budoucnost jsou děti, proto jim věnuji maximální pozornost.

A protože si myslím, že člověk by se měl vzdělávat celý život, studuji Sportovní právo, na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze (studium LL.M.).

 

Narodila jsem se v Havířově, kde jsem absolvovala základní školu a gymnázium. Pak jsem vystudovala Vysokou školu báňskou – Technickou univerzitu Ostrava, Ekonomickou fakultu, obor Ekonomika a právo.

Mým prvním zaměstnavatelem po studiu byl Finanční úřad v Bohumíně a později v Havířově. 

 Od roku 2004 se zabývám financováním výzkumu a vysokých škol. V roce 2006 jsem byla účastna transformace příspěvkové organizace na veřejnou výzkumnou instituci a nastavovala jsem nový systému řízení výzkumné organizace. Věnuji se rovněž dotačnímu managementu a výkladům pravidel dotací. Zpracovávám stanoviska v rámci nejasností financování a výkaznictví nákladů výzkumných institucí a také dalších příjemců. V rámci mezinárodního projektu Queen´s University of Belfast jsem působila v pozici projektové manažerky pro hlavního koordinátora.

    Podílela jsem se na vypracování expertního stanoviska pro Evropskou komisi (Výklad vybraných nákladových položek H2020 v souvislosti s českou legislativou) v oblasti nákladů pro Horizon2020. Jinými slovy jsem hájila naše zákony u EK tak, aby pochopila, že ne všechna legislativa je u nás stejná jako v jiných členských zemích. Také jsem spolupublikovala v časopise Auditor (oblast financování neziskového sektoru a dotační problematika).

​V rámci své činnosti prosazuji:

    •    rozdělení vysokých škol na univerzitní a profesní, přehodnocení rozdělení bakalářského a magisterského studia – návrat k pětiletému magisterskému studiu, 

    •    20 % vysokoškolské výuky v angličtině, vyšší zapojení soukromých zdrojů do financování vysokých škol a kontraktové financování,

    •    v oblasti výzkumu je potřebná vetší odpovědnost státu za to, jaké výzkumné směry chce podporovat, sjednocení grantových pravidel a poskytovatelů, 

    •    podporu zakládání nových výzkumných týmů, 

    •    hlavním cílem třístupňového univerzitního vzdělávání nejsou počty absolventů, ale jejich kvalita.

   Do všech klíčových pozic řízení je nezbytné dát nezkorumpované, správné a náročné lidi s plnou odpovědností za svá rozhodnutí.